Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

notthesame
18:26
notthesame
18:26
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
notthesame
18:25
7034 a7e7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabanshe banshe
18:24
4008 6d20
Reposted fromimradioactive imradioactive viabanshe banshe
notthesame
18:24
Reposted fromlesnydziad lesnydziad viabanshe banshe
notthesame
18:24
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
notthesame
18:23
4247 fd78
Reposted fromhagall hagall viabanshe banshe
notthesame
18:23
6075 f391
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viabanshe banshe
notthesame
18:23
6029 5422
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viabanshe banshe
18:22
notthesame
18:22
notthesame
18:22
3235 2bdf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
notthesame
18:22
3084 6495 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabanshe banshe
notthesame
18:22

November 20 2017

notthesame
20:52
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka

August 24 2017

notthesame
19:37
Tylko, albo już 2 lata razem...
Było kilka niedobrych dni i niepotrzebych spięć między Nami, ale więcej było cudownych chwil pełnych miłości i uśmiechu.
I właśnie takich chwil życzę Nam jak najwięcej!
Kocham Nas! ♡
notthesame
19:17
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
notthesame
19:17
notthesame
19:16
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
notthesame
19:16
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...