Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

notthesame
20:52
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka

August 24 2017

notthesame
19:37
Tylko, albo już 2 lata razem...
Było kilka niedobrych dni i niepotrzebych spięć między Nami, ale więcej było cudownych chwil pełnych miłości i uśmiechu.
I właśnie takich chwil życzę Nam jak najwięcej!
Kocham Nas! ♡
notthesame
19:17
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
notthesame
19:17
notthesame
19:16
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
notthesame
19:16
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

November 20 2017

notthesame
20:52
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka

August 24 2017

notthesame
19:37
Tylko, albo już 2 lata razem...
Było kilka niedobrych dni i niepotrzebych spięć między Nami, ale więcej było cudownych chwil pełnych miłości i uśmiechu.
I właśnie takich chwil życzę Nam jak najwięcej!
Kocham Nas! ♡
notthesame
19:17
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
notthesame
19:17
notthesame
19:16
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

November 20 2017

notthesame
20:52
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka

August 24 2017

notthesame
19:37
Tylko, albo już 2 lata razem...
Było kilka niedobrych dni i niepotrzebych spięć między Nami, ale więcej było cudownych chwil pełnych miłości i uśmiechu.
I właśnie takich chwil życzę Nam jak najwięcej!
Kocham Nas! ♡
notthesame
19:17
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
notthesame
19:17

November 20 2017

notthesame
20:52
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka

August 24 2017

notthesame
19:37
Tylko, albo już 2 lata razem...
Było kilka niedobrych dni i niepotrzebych spięć między Nami, ale więcej było cudownych chwil pełnych miłości i uśmiechu.
I właśnie takich chwil życzę Nam jak najwięcej!
Kocham Nas! ♡
notthesame
19:17
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.

November 20 2017

notthesame
20:52
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka

August 24 2017

notthesame
19:37
Tylko, albo już 2 lata razem...
Było kilka niedobrych dni i niepotrzebych spięć między Nami, ale więcej było cudownych chwil pełnych miłości i uśmiechu.
I właśnie takich chwil życzę Nam jak najwięcej!
Kocham Nas! ♡
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl