Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

notthesame
12:55
3126 cd2e 500
Reposted bysapnai sapnai

February 20 2018

notthesame
18:29
Jak to jest że z każdym kolejnym dniem tylko bardziej i bardziej?
Że pragnę mówić Ci codziennie, że kocham Cie mocniej i chcę co dzień więcej! 
— Juz chyba forever 😍
notthesame
18:26
7060 bc05
Reposted fromipo ipo viabanshe banshe
notthesame
18:26
notthesame
18:26
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
notthesame
18:25
7034 a7e7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabanshe banshe
18:24
4008 6d20
Reposted fromimradioactive imradioactive viabanshe banshe
notthesame
18:24
Reposted fromlesnydziad lesnydziad viabanshe banshe
notthesame
18:24
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
notthesame
18:23
4247 fd78
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viabanshe banshe
notthesame
18:23
6075 f391
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
notthesame
18:23
6029 5422
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
18:22
notthesame
18:22
notthesame
18:22
3235 2bdf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
notthesame
18:22
3084 6495 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabanshe banshe
notthesame
18:22

November 20 2017

notthesame
20:52
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka

August 24 2017

notthesame
19:37
Tylko, albo już 2 lata razem...
Było kilka niedobrych dni i niepotrzebych spięć między Nami, ale więcej było cudownych chwil pełnych miłości i uśmiechu.
I właśnie takich chwil życzę Nam jak najwięcej!
Kocham Nas! ♡
notthesame
19:17
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl