Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

21:00
6378 6ecb
Reposted fromunco unco viaaonorinjin aonorinjin
notthesame
20:54
2168 703b
Reposted fromcharming charming viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
notthesame
20:54
Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
notthesame
20:54
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
notthesame
20:54
notthesame
20:52
0734 8253
Wasatch Mountains, this is up by Alta, Utah. Photo by Hansi Photo
Reposted fromcorvax corvax viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
notthesame
20:52
8858 1eda 500
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viaasalluhi asalluhi
notthesame
20:51
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaasalluhi asalluhi
notthesame
20:51
notthesame
20:51
notthesame
20:50
0373 c4a1
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaLuukka Luukka
notthesame
20:50
notthesame
20:50
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viauswistaka uswistaka
notthesame
20:47
- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaehh ehh
notthesame
20:47
Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
— z serii prawd życiowych
Reposted fromkarlwho karlwho viaehh ehh
notthesame
20:47
0904 79fc
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart viaehh ehh
notthesame
20:46
2906 b73a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaehh ehh
notthesame
20:45
0238 f3bf
Reposted fromimyours imyours viadieeine dieeine
notthesame
20:45
notthesame
20:44
Reposted frommayamar mayamar viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl