Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

notthesame
20:52
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka

August 24 2017

notthesame
19:37
Tylko, albo już 2 lata razem...
Było kilka niedobrych dni i niepotrzebych spięć między Nami, ale więcej było cudownych chwil pełnych miłości i uśmiechu.
I właśnie takich chwil życzę Nam jak najwięcej!
Kocham Nas! ♡
notthesame
19:17
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
notthesame
19:17
notthesame
19:16
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
notthesame
19:16
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

June 16 2017

notthesame
19:10
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie viabanshe banshe
notthesame
19:10
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabanshe banshe
19:09
4448 47f4 500

extremelycursedimages-moved:

I mean… this has to be cursed right

it is

Reposted fromextramegane extramegane viabanshe banshe
19:09
6593 9e4d 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe
notthesame
19:09
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viabanshe banshe

May 19 2017

21:19
6626 32b3 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaLuukka Luukka
notthesame
21:18
Reposted fromredsth redsth viaLuukka Luukka
notthesame
21:18
6386 6407
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaLuukka Luukka

April 11 2017

19:15
1615 b6e0 500

ruinedchildhood:

💯🌈💯🌈💯🌈💯🌈

Reposted fromVicariousEyes VicariousEyes viabanshe banshe
notthesame
19:05
Zawsze, zawsze, zawsze mów Jej, jak bardzo Ją kochasz (...)
— Gina L. Maxwell, Reguły Uległości
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe
notthesame
19:02
1619 5df9 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabanshe banshe
notthesame
19:02

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaxsneakyx xsneakyx
notthesame
19:02
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaxsneakyx xsneakyx
notthesame
18:32
9609 6b9c 500
Reposted fromtrickster trickster viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl